دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
 
برنامه حضور پزشكان
 
 
 برنامه حضور پزشكان در دانشگاه
 
 
پرديس هوا فضا

پرديس عمران

پرديس علوم

پرديس برق

پرديس مكانيك

 

آقاي دكتر حبيبي

 

خانم دكتر جوا ني

آقاي دكتر رزاقي


شنبه

آقاي دكتر حبيبي

آقاي دكتر رزاقي


 

خانم دكتر جوا ني

يكشنبه

 

خانم دكتر جوا ني

 

آقاي دكتر رزاقي

آقاي دكتر حبيبي

دوشنبه

آقاي دكتر حبيبي

 

خانم دكتر جوا ني

 

آقاي دكتر رزاقي

سه شنبه

 

آقاي دكتر حبيبي

خانم دكتر جوا ني

آقاي دكتر رزاقي

 

چهارشنبه

 
1395/08/16 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد