دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
 
برنامه هاي آتي
 
 
برنامه هاي آتي مركز بهداشت
 

  1) انجام آزمايشات چكاپ ساليانه براي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه ( در صورت تامين هزينه)

  2) انجام آزمايشات چكاپ ساليانه براي كاركنان محترم دانشگاه ( در صورت تامين هزينه)

  3) ارائه پيامهاي بهداشتي بر حسب مشكلات بهداشتي شايع و مهم از راههاي مختلف مانند مانيتورهاي دانشكده ها و يا سايت دانشگاه .

  4) ارائه پمفلت هاي آموزشي سلامت در موضوعات مهم ( در صورت تامين هزينه) 

 
 
 
1393/12/06 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد