دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر
22
1 الي 7 ارديبهشت ماه 96
برنامه هفته سلامت اداره بهداشت

برنامه هفته سلامت اداره بهداشت

(7-1) ارديبهشت

 

1-    ويزيت هاي پزشكي در پرديس هاي دانشگاه

2-    مشاوره تغذيه توسط كارشناس در اطاق پزشك

شنبه (96/02/02) دانشكده برق ساعت 12-10

يكشنبه (96/02/03) دانشكده عمران ساعت 12-10

دوشنبه (96/02/04) دانشكده مكانيك ساعت 12-10

3-    تست قند خون توسط كارشناس تغذيه

4-    مشاوره مامايي در خوابگاه هاي خواهران در روزهاي

شنبه 96/02/02 ساعت 21-19 خوابگاه انديشه

     يكشنبه 96/02/03 ساعت 21-19 خوابگاه صداقت

     دوشنبه 96/02/04 ساعت 21-19 خوابگاه حكمت

     چهارشنبه  96/02/06 ساعت 21-19 خوابگاه كرامت

 

اداره بهداشت معاونت دانشجويي

1396/01/30
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد