اخبار و اطلاعیه ها
کاشت نهال در روز درختکاری
1401/12/23
برگزاری مسابقه و وبینار روز هوای پاک
1401/11/04
با شعار: تحقق هوای پاک، حقوق عامه و اراده ملی
1401/10/28
ویژه فرزندان اعضای هیأت علمی ، کارکنان و فرزندان دانشجویان متأهل
1401/10/28
با موضوع: آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت جامعه و تبیین اهداف بهداشت محیط
1401/10/28
23آبان ماه روز جهانی دیابت
1401/08/25
اطلاعات در خصوص بیماری آبله میمونی
1401/03/10