پزشك
دكتر محمدرضا زرين هنر
پزشك عمومي
ساعات حضور: شنبه: پرديس عمران، دوشنبه: پرديس مكانيك، سه شنبه: پرديس برق، چهارشنبه: سازمان مركزي ( از ساعت 9 الي 12)
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
2064
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.