فعاليت ها
 
 فعاليتهاي جاري مركز بهداشت
 
   1) معاينه و تكميل فرم كارنامه سلامت جسم تمام دانشجويان كارشناسي ورودي جديد در هرسال و ورود اطلاعات فرمها در نرم افزار مربوطه و ارسال آن به دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم .

  2) ويزيت و مشاوره پزشكي اساتيد، كاركنان، دانشجويان و بازنشستگان مراجعه كننده .

  3) معاينه دانشجويان و كاركنان عضو تيم هاي ورزشي دانشگاه و صدور گواهي سلامت براي شركت در مسابقات .

  4) بررسي پرونده هاي پزشكي و گواهي هاي استعلاجي كاركنان دانشگاه و اظهار نظر براي امور اداري دانشگاه .

  5) بررسي پرونده هاي پزشكي و گواهي هاي استعلاجي دانشجويان غايب در امتحانات پايان ترم و يا داراي مشكلات ديگر و اظهارنظر براي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده .

  6) بررسي پرونده هاي پزشكي و گواهي هاي استعلاجي دانشجويان داراي شرايط خاص و اظهارنظر براي كميسيون موارد خاص و يا گروه تربيت بدني دانشگاه .

  7) ايراد سخنراني توسط پزشكان مركز بهداشت در موارد اپيدمي بيماري هايي مانند آنفولانزا و همايش ايدز و سخنراني در خصوص بهداشت خانواده و بهداشت جنسي در همايش هاي ازدواج دانشجويي .

  8) ارائه پمفلت هاي بهداشتي و سلامتي مانند: پمفلت برق گرفتگي و سوختگي هاي الكتريكي و پمفلت تغذيه .

  9) دعوت از سازمان انتقال خون و انجام هماهنگي هاي مربوطه براي اهداي خون توسط اساتيد،كاركنان و دانشجويان داوطلب در دانشگاه .

10) ارائه مشاوره به پايان نامه هاي مرتبط با مسائل پزشكي به دانشجويان .
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
3756